מיפוי תת הקרקע ומבנים

גיאוטק מציעה שירות של מיפוי תת הקרקע לטובת יישומים מתחומים שונים (כל השירותים ניתנים לביצוע בחד, דו, תלת מימד ובתוספת ציר הזמן גם בארבעה מימדים, באמצעים טומוגרפיים שונים) :

הנדסה אזרחית- קרקע, בנייה, גיאוטכניקה, רעידות אדמה, כבישים ותשתיות

גיאוטק מציעה שירות של מיפוי תת הקרקע בשלבים שונים של הפרוייקט: תכנון, ביצוע ולאורך חיי המבנה. שירותי החברה כוללים:

 • איתור ומיפוי חללים ועצמים תת קרקעיים (ובתוך מבנים)
 • איתור העתקים גיאולוגיים
 • איתור ומיפוי סלע האם
 • מיפוי בין קדחים
 • זיהוי רשתות זיון בבטון
 • זיהוי צנרות מתכתיות/ לא מתכתיות
 • איתור חללים וסדקים בבטון, קירות בנויים ומאחוריהם
 • קביעת עובי הבטון
 • זיהוי קורות, עוגנים, כבלי דריכה

גאולוגיה, הידרוגיאולוגיה, גיאולוגיה הנדסית, גיאולוגיה סביבתית

 • מיפוי שבירה ואזורי סידוק
 • מיפוי העתקים
 • דימות למיפוי התפלגות התנגדויות חשמליות בתת הקרקע
 • איתור ומיפוי תנועת נוזלים ומזהמים
 • איתור ומיפוי חדירת מים מלוחים למי תהום
 • מיפוי מבנה גיאולוגי רדוד
 • איתור ומיפוי חללי אוויר
 • מבנה גיאולוגי של החתך הרדוד
 • איתור מרבצי מתכות ומינרלים מסויימים

ארכיאולוגיה

 • מיפוי תשתית קבורה
 • מיפוי תת קרקעי של אתרים ארכיאולוגיים מפני השטח
 • איתור חללים, מערות, מבנים קבורים וגבולות אתרים ארכיאולוגיים

איכות הסביבה

 • איתור ומיפוי תנועת נוזלים ומזהמים
 • מיפוי מפני השטח של אתרי פסולת
 • איתור דליפות ממטמנות פסולת ומאגרי מים ודלק

גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ
לראות מעבר..