תגובת אתר והערכת סיכוני רעידות אדמה

סקרי תגובת אתר וסיכונים מרעידות אדמה

גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ מבצעת סקרים וחישובים של תגובת אתר סייסמולגית לרעידות אדמה וסקרי סיכונים מרעידות אדמה. בנוסף, לאורך חיי המבנה, ניתן לנטר את ההשפעות של רעידות אדמה ובכך להמנע מניסיונות מסובכים של ניתוח ההשפעות בדיעבד.

הסקרים שלנו מבוצעים על מבנים, בתי מגורים, מתקנים, בתי חולים, תחנות כוח, גשרים, מאגרים, מסילות ברזל, תחנות רכבת, נמלים, מתקני התפלה, מתקנים של חומרים מסוכנים ומבנים אסטרטגיים. שילוב זה מאפשר שילוב של יכולות, ידע וניסיון מקצועי רב מההיבט הגיאופיסיסייסמולוגי ומההיבט ההנדסי.

סוגי הסקרים המבוצעים על ידנו הם:

מדידות גיאופיסיות וסייסמולוגיות שונות כנתונים לניתוח הסייסמולגי-הנדסי:

 • סקרים סייסמיים באמצעות רפרקציה סייסמית של גלי לחיצה P וגלי גזירה SH.
 • סקרים סייסמיים באמצעות רפלקציה סייסמית בהפרדה גבוהה -למפוי גיאולוגי וזיהוי קווי העתק ושבירה גיאולוגייים.
 • סקרים סייסמיים באמצעות אנליזה רב ערוצית של גלי שטח - MASW הן לגלי ריילי והן לגלי לאב- מהם מקבלים את מהירויות גלי הגזירה האנכיים SV והאופקיים  SH . האנליזה מתבצעת בתוכנה מתקדמת ובאופן משולב (אינברסיה משולבת) לקבלת תוצאות מיטביות. ביצוע מדידות 1D,2D,3D. ממדידות אלה אנו מפיקים גם הערכה למהירויות של גלי לחיצה P , הערכת האנאיזוטרופיה מגלי הגזירה האנכיים והאופקיים, חישוב צפיפויות של התווך, חישוב מקדמי פואסון וחישוב המודולים האלסטיים הדינאמיים (יאנג, גזירה ו- Bulk).
 • סקרים סייסמיים באמצעות אנליזה רב ערוצית של גלי שטח מסוג ריילי לחישוב מהירויות גלי גזירה  SV  מעומק גדול יותר. המדידות מבוצעות באופן פאסיבי בשיטת  ReMi=  Refraction Microtremor  המשולבות באינברסיה עם שיטות אחרות. מדידות 1D,2D,3D.
 • סקרים סייסמיים באמצעות Refraction Tomography של גלי גזירה SH וגלי לחיצה  P.
 • מדידות לחישוב HVSR=Horizontal to Vertical Spectral Ratio לצרכי תגובת אתר סייסמולוגית  (Probabilistic Seismic Hazard Analysis=PSHA)
 • מדידות לחישוב Vs30 לתגובת אתר סייסמולגית על פי התקנים האירופאים.
 • מדידות סייסמיות בתוך קידוחים ובין קידוחים לגלי גזירה וגלי לחיצה (Uphole,Downhole, CrossHole Profiling & Tomography).
 • חישוב התדרים העצמיים ועוצמות ההגברה מ- HVSR.
 • איתור חללים תת קרקעיים באמצעות ראדאר (מכ"ם) חודר קרקע ואו מדידות גיאוחשמליות ERT/CVES.
 • איתור עומק ומיפוי סלע האם בהתבסס על מדידות גיאופיסיות.
 • איתור אזורי שבירה,העתק וסידוק באמצעות שיטות סייסמיות, שיטות סייסמולוגיות, ראדאר חודר קרקע ושיטות גיאוחשמליות.
 • מיפוי שכבות חרסית באמצעים גיאופיסיים.
 • חישוב והתמרה של מהירויות גלי גזירה ממדידות  SPT.
 • אינברסיה משולבת מתקדמת של השיטות השונות לאנליזה של גלי השטח לקבלת מודלים מדוייקים ואמינים תוך הפחתה מירבית של האקויולנציה.
 • עיבוד, ניתוח ופענוח של הנתונים הגיאופיסיים על הפלטפורמות המתקדמות ביותר בהיבט התוכנה.
 • ניתוח מהירויות גלי הגזירה הוא הרחב, בעל האפשרויות המגוונות ואמינות גבוהה ללא תחרות.
 • שילוב מידע גיאולוגי, הידרוגיאולוגי מנתונים קיימים ומקידוחים לקבלת תמונה גיאולוגיתגיאופיסית מיטבית.

מדידות, חישובים וניתוח הנדסי: 

 • ניתוח גיאולוגי, גיאופיסי, סייסמולוגי והנדסי משולב.
 • תסקירי השפעה על הסביבה.
 • סקר סיכונים מרעידות אדמה למתקנים של חומרים מסוכנים ולמבנים מסוגים שונים.
 • ניתוח ההשפעה הכלכלית, ההשפעה הסביבתית של אירועי אסון שכאלה- חיזוי.
 • בחינה וניתוח של סיכוני שבירה גיאולוגית פעילה.
 • ניתוח והערכת סיכונים לרעידות אדמה.
 • חישוב הגברה מקומית של רעידות אדמה (תגובה ליניארית ולא ליניארית).
 • חישוב ההשפעה על מתקנים, מתקנים של חומרים מסוכנים, מבנים (כולל בתי מגורים, מבני תעשייה, משרדים, מבני ציבור ומבנים בעלי משמעות איסטרטגית). מדובר בטרם הבנייה ולאחריה לצרכי חיזוק.
 • ניתוח סיכוני גלישות קרקע- כולל אפשרויות מדידה באמצעות מדידות סייסמיות ומדידות גיאוחשמליות.
 • ניתוח סיכוני התנזלות במקרה של רעידת אדמה.
 • ניתוח סיכוני צונאמי בעקבות רעידות אדמה באזורי החוף. 

ניטור לטובת הערכת נזקי רעידות אדמה:

ניתן לנטר מבנים לכל אורך חייהם בכדי להתכונן מבעוד מועד לרעידות אדמה קטנות כגדולות. בזמן אמת, ברעידת אדמה, נזק קונסטרוקטיבי עשוי להגרם למבנה. הערכת הנזק בדיעבד ללא חיישנים מותקנים מראש, מורכבת ביותר ודורשת זמן רב ומבזבזת משאבים רבים. באמצעות הטכנולוגיה של חברת אוסמוס- הצרפתית (שגיאוטק היא נציגתה ושותפתה למיזם המשותף בישראל) ניתן לנטר לאורך כל חיי המבנה את האירועים הדינאמיים שמתרחשים. כך תתקבל תמונה בהירה של מצב המבנה לאחר נזקי רעידת האדמה ולהכריע האם ומתי ניתן לשוב אל המבנה.

גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ
לראות מעבר..